Thăn heo nướng than

77,000₫

Mô tả

Grilled pork fillet set
- thăn heo nướng than
Pork fillet, thyme, rosemary and salad.

Thăn heo, lý thyme, xạ hương và salad.

Bình luận

Sản phẩm khác