Bộ sưu tập các cửa hàng thuộc hệ thống mapa cafe rất phong phú và sáng tạo.

Mapa cafe là hệ thống cửa hàng cafe, nhà hàng quy mô vừa và nhỏ, được đặt tại các vị trí tốt của Trung tâm thủ đô London, Vương quốc Anh. Thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư Phát triển CPTT (CPTT Development Investment Ltd.) có trụ sở tại 123 Leman Street, London, Vương quốc Anh.

Bộ sưu tập các cửa hàng thuộc hệ thống mapa cafe rất phong phú và sáng tạo. Điểm đặc trưng là quy mô, mức đầu tư, mô hình quản trị kinh doanh rất phù hợp đối với người Việt và Cư dân các nước nhập cư, sinh sống tại Vương quốc Anh.

Những điểm cơ bản của các cửa hàng thuộc hệ thống mapa cafe:

bullet Quy mô nhỏ tại trung tâm, địa điểm tốt cho kinh doanh

bullet Tổng đầu tư cho 1 cửa hàng khoảng: 120.000 - 200.000GBP

bullet Dễ dàng quản lý, hạch toán, có thể minh bạch kinh doanh theo từng tuần;

bullet Doanh thu ổn định, thu nhập mỗi cửa hàng đủ đảm bảo điều kiện sống bình thường cho 1 hộ gia đình; giúp Sinh viên Vietnam có công việc, thu nhập ngay trong thời gian du học, có điều kiện khả thi hiện thực hóa cuộc sống cư trú lâu dài tại Vương quốc anh.

Giá trị đích thực của mapa cafe:

bullet Tạo dựng tài sản bằng nguồn lực đích thực

bullet Quản lý, kinh doanh cửa hàng bằng lao động đích thực

bullet Luôn sáng tạo mới nhằm gia tăng giá trị đích thực

bullet Giá sản phẩm, đồ ăn thiết thực nhất

bullet Tạo thu nhập đích thực nhất

Chuỗi giá trị do thương hiệu mapa cafe tạo ra:

bullet Ý tưởng phát triển chuỗi hệ thống mapa cafe rất phong phú, sáng tạo và được chau chuốt lựa chọn kỹ lưỡng.

bullet Các cửa hàng thuộc hệ thống mapa cafe đều chung phương pháp quản trị, minh bạch, kết nối và chia sẻ.

bullet Dựa vào nền tảng cơ sở và hoạt động của hệ thống có thể dễ dàng, nhanh chóng phát triển chuỗi từ bộ sưu tập chung với bất kỳ vị trí kinh doanh nào được lựa chọn.

Mapa cafe luôn hướng tới giá trị đích thực cho cuộc sống và mang tính nhân văn cao của sự kết hợp Đông – Tây.